Vi utvecklar
världsledande
GPS–lösningar

inom fordon, logistik, spårning och uppföljning

Om Oss

Trackntrace erbjuder globala positioneringstjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Tillsammans med våra hårdvaruutvecklare har vi skapat ett kraftigt verktyg som gör att vi kan erbjuda våra kunder en unik lösning för spårning och positionering. Vårt system är lätt att använda och genom vår portal kan man när som helst se de enheter som kopplats in i systemet, vare sig det är ett fordon, en godstransport, ett värdeföremål eller en person. Möjligheterna är oändliga och vi har ett starkt fokus på kundanpassade lösningar.

Trackntrace grundades år 2006, av människor med bred erfarenhet inom marknad, distribution, utveckling, kundservice och telekommunikation och har till detta knutit personer med kunskaper inom kommunikation, webb– och interaktionsdesign. Vi har tecknat strategiska avtal med viktiga partners såsom teleoperatörer, mjukvaruutvecklare och driftsbolag för våra IT–lösningar och distribuerar spårsändare i en unik förpackning med finansiering och försäkring.

Trackntrace var tidiga på en marknad som exploderat de senaste åren och som förväntas växa oerhört mycket mer, och vi har med vår unika mjukvara etablerat oss som en av de ledande aktörerna i branschen på den europeiska marknaden.

Teknik

Hårdvara

Trackntrace fokus ligger på mjukvaran och vi ser därför på spårsändaren som bärare av våra tjänster och inte som den viktigaste komponenten. Detta har resulterat i att vi valt en öppen lösning där vi kan integrera olika enheter i samma system, allt utefter kundens behov, och vi blir på så sätt en framtidssäker partner oavsett vilken typ av hårdvara som kommer utvecklas.

Hårdvaran är dock en essentiell del av lösningen och vi arbetar därav i nära samarbete med hårdvarutillverkarna, från skiss och materialval till färdig produkt. Trackntrace står för programvara och systemkonfigurationer i hela processen och erbjuder en unik lösning genom att vara helt hårdvaruoberoende. Alla produkter genomgår en strikt process med rigorösa tester för att bli certifierade.

Idag innehåller vår produktportfölj en uppsjö av enheter från flera av världens bästa tillverkare, i Asien, USA och Europa, och spannet sträcker mellan allt från klockor och säkerhetsarmband till större enheter för tung industri, med mycket specialkrav.

Mjukvara

Med hjälp av vår unika mjukvara kommunicerar alla anslutna enheter runt om på jorden med våra servrar, inom givna intervaller och vid speciella anrop. Programmets styrka ligger i att informationen lagras på våra servrar istället för på respektive enhet och kan på så vis presenteras på det sätt vi önskar i vårt webbgränssnitt.

Trackntrace har utvecklat ett av de mest mångsidiga systemen på marknaden idag. Systemet är helt skalbart och all information som kommer in i systemet kan exporteras och användas såsom kunden önskar och eftersom styrkan i produkten ligger i programvaran är Trackntrace lösningar hårdvaruoberoende.

Partners.

CargoSpace24 är en digital plattform för den europeiska marknaden som i realtid matchar behov av transport med ledig transportkapacitet och bygger på den senaste tekniken inom positioneringsverktyg (GPS). CargoSpace24 är den första oberoende plattformen där transportköpare kan se och boka ledig kapacitet på lastfordon i närheten och där transportörer enkelt kan hitta frakt på sin planerade rutt att fylla sitt lediga lastutrymme med.

För transportörer och transportköpare innebär det effektivare och billigare transporter med högre intäkter och ökad fyllnadsgrad samtidigt som man får en minskad miljöpåverkan inom transportsektorn då färre sträckor körs med halvfull eller ingen last.

Till CargoSpace24.eu

Trakk jobbar bl.a. med automatiska körjournaler, positioneringslösningar och trängselskattsadministration för den nordiska marknaden med fokus på fordon. Körjournalerna genereras automatiskt och är byggda enligt Skatteverkets riktlinjer, och med våra övriga tjänster och en enkel paketering kan vi erbjuda en lösning som är unik på marknaden. Efter att enkelt installerat en spårsändare i fordonet ger vi våra kunder en billig försäkring mot retroaktiva skatter och böter, och förenklar hanteringen för både förare och administration. I förarapplikationen (IOS, Android, Windows) kan chaufförerna i fält enkelt se sin senaste aktivitet – med mil– och reseersättning – och få färdbeskrivningar från kunder, katalogisera sina resor och se hur mycket tid de spenderat på en viss plats, m.m.

Till Trakk.se

OBS!

Vi varnar just nu för internetbedrägerier via SMS, som ber dig betala en mindre avgift. Detta SMS är inte kopplat till våran tjänst och vi råder er att inte betala denna! Har ni redan betalt bör ni kontakta er bank och anmäla bedrägeriet hos polismyndigheten.